Publication
Title
Nietzsche and nihilism today : a book review essay of Paul van Tongerens Het Europese nihilisme : Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen : tijdschrift voor filosofie en theologie. - Leuven, 1953 - 2012
Publication
Leuven : Peeters, 2012
ISSN
0006-2278 [print]
1783-1377 [online]
Volume/pages
73:4(2012), p. 447-454
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.03.2013
Last edited 12.10.2020
To cite this reference