Publication
Title
Multi Familie Dagbehandeling (MFD) bij kinderen en jongeren met anorexia nervosa : een pilootstudie
Author
Abstract
Multifamilietherapieis een behandelvorm die in toenemende mate wordt toegepast bij diverse vormen vanpsychopathologie, waaronder eetstoornissen. In Vlaanderen wordt sinds oktober 2007 een multifamiliedagbehandelingsprogramma toegepast bij kinderen en jongeren met anorexia nervosa. Dit artikel beschrijft een pilootstudie over de doeltreffendheid van dit programma op basis van de resultaten van vier reeksen afgewerkt tussen oktober 2007 en mei 2010 met een totaal van 23 deelnemende gezinnen. De preliminaire resultaten tonen een positieve gewichtsevolutie bij de patiënten evenals een afname van anorectische gedragingen zoals geobserveerd door de ouders. De tevredenheid over de behandeling is zowel bij de patiënten als bij de ouders en siblings groot.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. - Leuven, 1982 - 2020
Publication
Leuven : 2013
ISSN
0771-9825
Volume/pages
38 :1 (2013) , p. 14-30
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 29.03.2013
Last edited 04.03.2024
To cite this reference