Publication
Title
De netwerken van integrale jeugdhulp geanalyseerd vanuit een keten- en netwerkmanagementperspectief : een casestudie
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin , 2010
Volume/pages
87 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identifier
Creation 29.03.2013
Last edited 12.10.2020