Publication
Title
Beheerwijzen van lokale openbare diensten getoetst aan de beginselen van gelijkheid en mededinging en de regels inzake staatssteun : juridische evaluatie van het decreet intergemeentelijke samenwerking
Author
Language
Dutch
Publication
Leuven : SBOV , 2008
Volume/pages
159 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 29.03.2013
Last edited 22.08.2023
To cite this reference