Publication
Title
Integratie van Zuidnederlandse schrijvers in de republiek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Minderheden in Westeuropese steden (16de-20ste eeuw) = Minorities in Western European Cities (sixteenth-twentieth centuries) / Soly, Hugo [edit.]
Publication
Brussel : Belgisch Historisch Instituut te Rome , 1995
Volume/pages
p. 91-113
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference