Publication
Title
Tussen tolerantie en repressie: protestanten en religieuze dissidenten te Antwerpen in de 16de eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Minderheden in Westeuropese steden (16de-20ste eeuw) = Minorities in Western European cities (sixteenth-twentieth centuries) / Soly, Hugo [edit.]
Publication
Brussel : Belgisch Historisch Instituut te Rome , 1995
Volume/pages
p. 189-213
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference