Publication
Title
Yaratılışçılığın çürütülmesine taksonomi katkısı : Harun Yahyanın çakma fosilleri
Author
Abstract
Bu çalışmanın amacı, evrim karşıtı yaratılışçı savların alaşağı edilmesine taksonominin önemli katkı yapabileceğini gözler önüne sermek. Makalenin yöntemini, Türkiyede Harun Yahya mahlasıyla faaliyet gösteren yaratılış yanlısı cephenin başlıca eseri Yaratılış Atlasının taksonomi temelini dikkatle gözden geçirmek oluşturuyor. Yaratılış Atlasının temel hedefi, fosillerin ve yaşayan organizmaların özdeş olduğunu, yani canlıların yaratılıştan beri değişmediğini sergilemek suretiyle evrimin gerçekleşmediğini kanıtlamak. Fakat bu savın üzerine inşa edildiği taksonomi temeli, gülünçlük derecesine varacak kadar baştan sona hatalı. Öyle ki, Yaratılış Atlasının, evrim kuramına karşı ciddi bir meydan okuma teşkil etmeyi bir kenara bırakın, zerre biyolojik geçerliliği dahi yok.
Language
Turkish
Source (journal)
Bilim ve geleçek
Publication
2012
Volume/pages
100(2012), p. 12-31
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.04.2013
Last edited 23.03.2017
To cite this reference