Publication
Title
Hoe breed is de poort van het Hof van Cassatie? Selectiemechanismen voor burgerlijke zaken gewikt en gewogen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete. - Gent, 2011
Publication
Gent : Larcier, 2011
ISBN
978-2-8044-4817-2
Volume/pages
p. 201-212
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 05.04.2013
Last edited 11.09.2014
To cite this reference