Publication
Title
Het abstract, autonoom en letterlijk karakter van de bankgarantie op eerste verzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74:31(2010-2011), p. 1282-1290
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 05.04.2013
Last edited 12.01.2018
To cite this reference