Publication
Title
Opinie : studentenevaluaties in het hoger onderwijs
Author
Abstract
Deze opiniebijdrage gaat over de evaluaties door studenten uit het hoger onderwijs van de opleidingsonderdelen (vakken) die ze hebben gevolgd. Aan zowat alle instellingen voor hoger onderwijs zijn deze evaluaties een belangrijke parameter van de kwaliteit van het verstrekte onderwijs en worden ze gebruikt voor zowel formatieve als summatieve doeleinden. Oordelen van studenten kunnen een belangrijke rol spelen in de optimalisering van de onderwijspraktijk, maar dienen met de grootste zorg te worden verzameld en geïnterpreteerd. Aan de hand van inzichten uit de recente onderzoeksliteratuur over dit thema worden enkele suggesties geformuleerd voor verder onderzoek en voor de praktijk.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor hoger onderwijs. - Deventer, 1983, currens
Publication
Deventer : 2012
ISSN
0168-1095
Volume/pages
30:4(2012), p. 270-281
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 12.04.2013
Last edited 21.10.2014
To cite this reference