Publication
Title
HbA1c als mogelijk criterium voor de diagnose van diabetes mellitus?
Author
Abstract
Door de langdurige asymptomatische fase wordt de diagnose van diabetes mellitus (DM) vaak laattijdig gesteld. Ook de praktische moeilijkheden bij de uitvoering van de klassieke diagnostische bepalingen, zoals de nuchtere glykemie of de orale glucosetolerantietest (OGTT), spelen hierbij mogelijk een rol. Sinds 2009 heeft een internationaal expertencomité in de schoot van enkele grote DM-verenigingen ook het geglyceerde hemoglobine (HbA1c) als diagnostisch criterium voor DM voorgesteld, met een afkapwaarde van 6,5% (48 mmol/mol). De bepaling van het HbA1c biedt een aantal voordelen ten opzichte van de klassieke glykemiebepalingen, maar kent ook een aantal interferenties die de interpretatie van de waarde kunnen bemoeilijken. Bovendien is de cut-offwaarde op 6,5% (48 mmol/mol) zeer specifiek, maar weinig sensitief, waardoor de diagnose bij sommige risicopatiënten pas laattijdig gesteld zou worden indien men enkel een beroep doet op een bepaling van het HbA1c voor de diagnosestelling. Binnen een werkgroep van de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (VDV) werd recent een standpunt geformuleerd omtrent de diagnose met het HbA1c als diagnosticum. Dit artikel wenst een overzicht te geven van de voor- en de nadelen van de verschillende methoden bij de diagnose van DM.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2013
ISSN
0371-683X
Volume/pages
69:4(2013), p. 169-176
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.04.2013
Last edited 18.06.2015
To cite this reference