Publication
Title
'Daer en is geen liefde of barmherticheyt meer in ons' : percepties over criminaliteit en criminaliteitsberichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor mediageschiedenis. - Amsterdam, 1998, currens
Publication
Amsterdam : 2009
ISSN
1387-649X [print]
2213-7653 [online]
Volume/pages
12:1(2009), p. 5-26
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.04.2013
Last edited 02.10.2015
To cite this reference