Publication
Title
Meettoestel voor de cervicale mobiliteit : CROM
Author
Abstract
Bij de analyse van het klachtenpatroon van patiënten met nekgerelateerde klachten maakt men veelal gebruik van een grondige anamnese, met daaropvolgend een gericht functieonderzoek. Uit onderzoek blijkt dat klachtenvrije personen kunnen worden onderscheiden van personen met chronische klachten als gevolg van whiplash op basis van een gestoorde nekmobiliteit (DallAlba et al., 2001). De nekmobiliteit kan in kaart gebracht worden door manuele procedures (palpatie, visuele vergelijking links ten opzichte van rechts) en door meettoestellen. De manuele procedures worden het meest frequent toegepast in de dagelijkse praktijk. Wil men de resultaten echter zo nauwkeurig en objectief mogelijk noteren, dan zal men gebruik moeten maken van een meettoestel. Een voorbeeld van een diagnostisch instrument, is de CROM (Cervical Range of Motion Device). Dit toestel meet de fysiologische functie mobiliteit. Met dit toestel kunnen zes bewegingen worden gemeten en deze zijn op inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en op validiteit onderzocht, niet alleen bij asymptomatische personen, maar ook bij patiëntengroepen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt het hoogst wanneer de metingen actief gebeuren bij gezonde (asymptomatische) personen. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt zowel bij gezonde personen als bij nekpatiënten goed tot heel goed te zijn. Uit een vergelijking met de inclinometer blijkt de CROM niet valide te zijn voor het meten van rotaties. De responsiviteit is nog niet onderzocht.
Language
Dutch
Source (journal)
Stimulus : evidence-based handelen in de fysiotherapeutische praktijk. - Houten, 1982 - 2008
Publication
Houten : 2004
ISSN
0929-0591
Volume/pages
23:2(2004), p. 80-86
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 19.04.2013
Last edited 02.09.2016