Publication
Title
Enkele aspecten inzake harmonisatie van het contractenrecht in Europa
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Gentse rechtspraak. - Gent, 1985 - 2003
Publication
Gent : 1995
ISSN
0773-1728
Volume/pages
11:2/3(1995), p. 88-97
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference