Publication
Title
Dwingende rechtsregels en harmonisatie van contractenrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht. - Deventer, 1992, currens
Publication
Deventer : 1995
ISSN
0927-2747
Volume/pages
8(1995), p. 179-185
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference