Publication
Title
Ruimtelijke patronen van de socio-economische ontwikkeling, 1991-2010: gewestplanscenario versus structuurplanscenario
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / UFSIA, Centrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek , 332
Publication
Antwerpen : 1995
Volume/pages
43 p. : ill.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference