Title
Diagnostische aanpak bij patiënten met vermoeden op acute appendicitis
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
67(2011) :21 , p. 1045-1050
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van acuut abdomen. Het tijdig herkennen is belangrijk om verwikkelingen te voorkomen. In dit overzicht wordt getracht een gestructureerde aanpak weer te geven op basis van de huidige literatuur. De diagnostiek van acute appendicitis is niet altijd eenvoudig en berust voornamelijk op anamnese en klinisch onderzoek. Het typisch klachtenpatroon doet zich bij 60% van de patiënten voor. Hierbij geldt het teken van McBurney als de beste klinische indicator. De alvaradoscore laat toe (de diagnose van) acute appendicitis met meer zekerheid te stellen, af te leiden uit kliniek en laboratoriumonderzoek. Aanvullend beeldvormend onderzoek is slechts noodzakelijk bij een twijfelachtige risicostratificatie. Hiervoor is computertomografie het meest geschikt. Bij kinderen en zwangeren heeft echografie echter de voorkeur i.v.m. stralingsbelasting. De resultaten van deze studie worden samengevat in een stroomdiagram voor patiënten met verdenking op acute appendicitis. In deze studie wordt tevens een deel gewijd aan de keuze van beeldvormend onderzoek bij een acuut abdomen als niet aan acute appendicitis gedacht wordt.
Handle