Publication
Title
Diagnostische aanpak bij patiënten met vermoeden op acute appendicitis
Author
Abstract
Acute appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van acuut abdomen. Het tijdig herkennen is belangrijk om verwikkelingen te voorkomen. In dit overzicht wordt getracht een gestructureerde aanpak weer te geven op basis van de huidige literatuur. De diagnostiek van acute appendicitis is niet altijd eenvoudig en berust voornamelijk op anamnese en klinisch onderzoek. Het typisch klachtenpatroon doet zich bij 60% van de patiënten voor. Hierbij geldt het teken van McBurney als de beste klinische indicator. De alvaradoscore laat toe (de diagnose van) acute appendicitis met meer zekerheid te stellen, af te leiden uit kliniek en laboratoriumonderzoek. Aanvullend beeldvormend onderzoek is slechts noodzakelijk bij een twijfelachtige risicostratificatie. Hiervoor is computertomografie het meest geschikt. Bij kinderen en zwangeren heeft echografie echter de voorkeur i.v.m. stralingsbelasting. De resultaten van deze studie worden samengevat in een stroomdiagram voor patiënten met verdenking op acute appendicitis. In deze studie wordt tevens een deel gewijd aan de keuze van beeldvormend onderzoek bij een acuut abdomen als niet aan acute appendicitis gedacht wordt.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2011
ISSN
0371-683X
Volume/pages
67:21(2011), p. 1045-1050
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.05.2013
Last edited 04.09.2013
To cite this reference