Publication
Title
Wisselwerking tussen blaas en terminale darm : pleidooi voor een multidisciplinaire aanpak
Author
Abstract
Gecombineerde pathologie van de lagere urinewegen en de terminale darm is een veelvoorkomend probleem. Voorbeelden hiervan zijn: het samen voorkomen van urinaire en fecale incontinentie, van urinaire incontinentie en constipatie, al dan niet gecombineerd met verzakkingen van de vaginavoorwand, -achterwand of -top. De oorzaak van deze gecombineerde problematiek kan gezocht worden in de gemeenschappelijke embryologische oorsprong, de onderliggende anatomische verbanden en de fysiologische interacties. In de praktijk komen aandoeningen van het urogenitale of anorectale stelsel veel voor. Soms biedt de patiënt zich aan met klachten van beide, maar vaak geeft de patiënt vooral klachten aan in één stelsel, terwijl de problemen van andere pelvische stelsels pas na grondige anamnese duidelijk worden. De behandeling van gecombineerde urogenitale en anorectale aandoeningen vereist vaak een multidisciplinaire aanpak.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2005
ISSN
0371-683X
Volume/pages
61:4(2005), p. 271-279
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.05.2013
Last edited 22.11.2016
To cite this reference