Publication
Title
Het gebruik van een mictiekaart bij patiënten met urinaire incontinentie
Author
Abstract
Dit artikel geeft een beknopt overzicht van incontinentie als inleiding tot de bespreking van het gebruik van een mictiekaart of plaskalender als diagnostisch middel. Een mictiekaart is een blad papier waarop de patiënt thuis metingen en gewaarwordingen in verband met de blaasfunctie over 24 uur of over meerdere dagen noteert. Zo kunnen o.a. het aantal keren plassen, het tijdstip van het plassen, de geplaste volumes, en het eventuele urineverlies worden weergegeven. Het nut van de mictiekaart is door verschillende studies aangetoond. Toch heeft het gebruik ervan ook beperkingen. Door het invoegen waarom men naar het toilet ging, wordt nog betere informatie verkregen over de symptomen van de patiënt.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2007
ISSN
0371-683X
Volume/pages
63:21(2007), p. 1054-1061
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.05.2013
Last edited 23.12.2015
To cite this reference