Publication
Title
Nefrogeen adenoom : een blaasafwijking : casusbespreking en literatuuroverzicht
Author
Abstract
Een 44-jarige vrouw consulteerde vanwege veelvuldige micties, urgente drang en mictalgie. Het klinisch onderzoek kon geen noemenswaardige afwijkingen aantonen en herhaalde urinekweken bleven negatief. Cystoscopisch onderzoek toonde papillomateuze letsels, macroscopisch verdacht voor een blaastumor. Een transurethrale resectie werd uitgevoerd en het histopathologisch onderzoek gaf de diagnose van nefrogeen adenoom van de blaas. Na 2 maal een endoscopische resectie van recidieven in de opvolging bleef patiënte klachtenvrij; bij de laatste cystoscopie, 4 jaar na de eerste resectie, was de blaasmucosa gaaf. Nefrogeen adenoom is een metaplastisch letsel van het urotheel ten gevolge van een chronisch ontstekingsproces of een voorafgaand trauma. Hematurie en irritatieve mictieklachten zijn de meest voorkomende symptomen. De diagnose wordt gesteld door middel van cystoscopie en pathologisch-anatomisch onderzoek van de biopten. De behandeling bestaat uit de transurethrale resectie met fulguratie. Cystoscopische opvolging op lange termijn is sterk aangewezen vanwege het hoge risico op recidief.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2008
ISSN
0371-683X
Volume/pages
64:22(2008), p. 1142-1144
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.05.2013
Last edited 23.12.2015
To cite this reference