Publication
Title
Medezeggenschapsraden in Vlaanderen: depolitisering van bestuur openbaar onderwijs nog niet waargemaakt
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Didaktief : onderzoeksmagazine voor de schoolpraktijk. - 's-Gravenhage, 1981 - 1996
Publication
's-Gravenhage : 1992
ISSN
0169-4820
Volume/pages
22:10(1992), p. 30-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference