Publication
Title
Onmogelijk genot : Paul Verhaeghe : Liefde in tijden van eenzaamheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De leeswolf : kritisch bibliografisch tijdschrift / Vlaams Bibliografisch, Documentair en Dienstverlenend Centrum. - Antwerpen, 2004 - 2014
Publication
Antwerpen : 2011
ISSN
1780-3837
Volume/pages
17:7(2011), p. 530-531
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.05.2013
Last edited 25.04.2017
To cite this reference