Publication
Title
De verloren ziel van de economie : Tomas Sedlacek : De economie van goed en kwaad
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De leeswolf : kritisch bibliografisch tijdschrift / Vlaams Bibliografisch, Documentair en Dienstverlenend Centrum. - Antwerpen, 2004 - 2014
Publication
Antwerpen : 2012
ISSN
1780-3837
Volume/pages
18:8(2012), p. 546-548
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.05.2013
Last edited 25.04.2017
To cite this reference