Publication
Title
Dynamisk assessment af læringsprocesser : Feuersteins LPAD som et paradigmeskift
Author
Language
English
Source (book)
Dynamisk assessment som psykologisk, pædagogisk redskab / Damon, G. [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Kopenhagen : Dansk Psykologisk Forlag, 2013
Volume/pages
p. 23-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.05.2013
Last edited 10.07.2013
To cite this reference