Publication
Title
Huur en het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht : bestuursbevoegdheden wat betreft het gemeenschappelijk vermogen, bestuursbevoegdheden wat betreft het eigen vermogen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wet & duiding huur / Greve, De, K. [edit.]; e.a.
Publication
Brussel : Larcier, 2013
ISBN
9782804453411
Volume/pages
p. 279-285
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.05.2013
Last edited 11.09.2014
To cite this reference