Publication
Title
Groot maatschappelijk debat over eindtermen in Vlaanderen: eindtermen te belangrijk om alleen over te laten aan professionals
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Didaktief : onderzoeksmagazine voor de schoolpraktijk. - 's-Gravenhage, 1981 - 1996
Publication
's-Gravenhage : 1994
ISSN
0169-4820
Volume/pages
24:4(1994), p. 34-35
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference