Publication
Title
Evaluatie van het onderwijspersoneel : beleid en praktijk in het Vlaamse secundair onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en voor volwassenenonderwijs
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Garant, 2013
ISBN
978-90-441-3022-5
Volume/pages
419 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 29.05.2013
Last edited 30.07.2015
To cite this reference