Publication
Title
Schrijven in commissie : de zusters uit het Brussels klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen ; 127
Publication
Hilversum : Verloren, 2013
ISBN
978-90-8704-195-3
Volume/pages
495 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.06.2013
Last edited 12.09.2014
To cite this reference