Publication
Title
Het kasteel van Bornem als nationaal goed verkocht en teruggekocht tijdens de Franse Revolutie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
1798: Boerenkrijgtijdschrift
Publication
1995
Volume/pages
3:2(1995), p. 1-10
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference