Publication
Title
Mundiale samenwerking in onderzoek en ontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (series)
Programma maatschappelijk onderzoek: bedrijfsorganisatie / Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden [Brussel]
Publication
Brussel : 1994
Volume/pages
153 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference