Publication
Title
Over het toepassingsgebied van het herkomstlandbeginsel in het spanningsveld tussen het vrij verkeer en het IPR
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2013
ISSN
0772-8050
Volume/pages
5(2013), p. 410-419
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 25.06.2013
Last edited 12.01.2018
To cite this reference