Publication
Title
Zorg om de goede leraar : kritische kijk op het competentiedenken
Author
Abstract
De laatste twee decennia verschenen in Nederland en Vlaanderen professionele standaarden en beroepsprofielen voor leraren en lerarenopleiders. Daarmee volgen we een internationale trend. Professionele standaarden zijn in het onderwijs vandaag zo vertrouwd en vanzelfsprekend geworden dat we niet langer stilstaan bij deze manier om over 'de goede leraar' te spreken. In dit artikel combineren we een onderzoeksbenadering met een opiniërende insteek om een aantal kanttekeningen te formuleren bij het competentiedenken zoals het vandaag vorm krijgt in verschillende Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen. Centraal staat de vraag hoe de zorg voor de goede leraar zich kan verhouden tot de dwingende normering die beroepsstandaarden en competentielijsten onlosmakelijk met zich mee lijken te brengen. We vertrekken daarbij enerzijds van bevindingen uit twee empirische studies die onafhankelijk van elkaar gebeurden. Anderzijds bieden we met dit artikel een weergave van een symposium op het Congres voor Lerarenopleiders 2012 'Over het muurtje' in Antwerpen.
Language
Dutch
Source (journal)
ID: tijdschrift voor lerarenopleiders / Katholiek Pedagogisch Centrum ['s-Hertogenbosch] - 's Hertogenbosch, 1983 - 1989
Publication
's Hertogenbosch : 2013
ISSN
0920-4326
Volume/pages
34:2(2013), p. 17-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.06.2013
Last edited 08.03.2014
To cite this reference