Publication
Title
Aanzet tot een theoretisch kader voor ontwikkelen en implementeren van een curriculum economie voor het ASO
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor economische didactiek
Publication
2002
Volume/pages
35:2(2002), p. 9-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 27.06.2013
Last edited 06.03.2018