Publication
Title
Nieuwe sleutel verdeling van middelen Bijzondere Onderzoeksfonds
Author
Abstract
In Vlaanderen wordt een aanzienlijk deel van de overheidstoelagen voor onderzoek onder de universiteiten verdeeld volgens een door de wetenschappelijke output gedreven verdeelmechanisme. Dit geldt o.m. voor de verdeling van de middelen voor het Bijzondere Onderzoeksfonds (BOF), dat de universiteiten toelaat een autonoom beleid inzake de steun aan het fundamenteel onderzoek te voeren. Vanaf 2013 is hierover een nieuw Besluit van kracht, dat ook een gedeeltelijk gewijzigde verdeelsleutel invoert. Deze zogenoemde BOF-sleutel wordt in deze bijdrage toegelicht.
Language
Dutch
Source (journal)
THeMa : tijdschrift voor hoger onderwijs & management. - Den Haag, 1994, currens
Publication
Den Haag : Hobéon, 2013
ISSN
1380-7110
Volume/pages
3(2013), p. 56-61
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 15.07.2013
Last edited 30.07.2015
To cite this reference