Title
Het miraculeuze lichaam : lichaamsvertogen in zeventiende-eeuwse genezingsmirakelen uit de Zuidelijke Nederlanden
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
article
Publication
Nijmegen ,
Subject
Religious studies
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Volume/pages
21(2012) :3-4 , p. 249-294
ISSN
0778-8304
vabb
c:vabb:372344
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle