Publication
Title
Het miraculeuze lichaam : lichaamsvertogen in zeventiende-eeuwse genezingsmirakelen uit de Zuidelijke Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2012
ISSN
0778-8304
Volume/pages
21:3-4(2012), p. 249-294
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.07.2013
Last edited 30.07.2015
To cite this reference