Publication
Title
Talenbeleid in dienst van de leerling : voorstelling en duiding van de kijkwijzer talenbeleid van de onderwijsinspectie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Naar taalkrachtige lerarenopleidingen : bouwstenen voor taalbeleid. - Mechelen, 2010
Publication
Mechelen : Plantyn, 2010
ISBN
978-90-301-0550-3
Volume/pages
p. 251-269
IR - Boek naar hoofdstuk
Alle studenten taalvaardig! taalbeleid, taalbegeleiding en taalontwikkelend lesgeven in een niet-taalgerichte opleiding / Minnebo, Véronique. - Mechelen, 2010
Van screening naar onderwijs op maat / Venstermans, Tom. - Mechelen, 2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 23.07.2013
Last edited 02.09.2016