Publication
Title
Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht : algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : maklu, 2013
ISBN
978-90-466-0591-2
Volume/pages
189 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 31.07.2013
Last edited 23.12.2015
To cite this reference