Publication
Title
Prejudiciële vragen : terugkeersituaties, dienstontvangers en verblijfsduur, noot bij : Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 5 oktober 2012, 20101188/1/T1/V4
Author
Language
Dutch
Source (book)
Rechtspraak Vreemdelingenrecht / Battjes, Hemme [edit.]; e.a.
Publication
Nijmegen : Ars Aequi Libri, 2013
ISBN
9789069169705
Volume/pages
p. 259-268
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.08.2013
Last edited 08.05.2014
To cite this reference