Title
Prejudiciële vragen : terugkeersituaties, dienstontvangers en verblijfsduur, noot bij : Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 5 oktober 2012, 20101188/1/T1/V4
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Nijmegen :Ars Aequi Libri, [*]
Subject
Law
Source (book)
Rechtspraak Vreemdelingenrecht / Battjes, Hemme [edit.]; e.a.
ISBN - Hoofdstuk
9789069169705
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle