Publication
Title
De luchthavenkeuze voor vrachtvervoer met vrachtvliegtuigen : lessen uit interviews met luchtvaartmaatschappijen
Author
Abstract
De laatste jaren is in Europa een toenemende concurrentie voor passagiers- maar ook voor vrachtvervoer tussen de luchthavens op te merken. Terwijl de concurrentie voor passagiers in de literatuur al vaker werd toegelicht, werd de competitie voor luchtvracht nog weinig onderzocht. Dit onderzoek focust zich daarom op de analyse hoe vrachtluchtvaartmaatschappijen en combinatie carriers hun luchthavens voor geplande vrachtactiviteiten kiezen. Ten eerste wordt kort ingegaan op de aanbodstructuur van het vrachtluchtvervoer. Dan komt het luchthavenkeuzeproces uitvoerig aan bod. Het luchthavenkeuzeproces wordt voorgesteld als een proces dat bestaat uit drie fasen (de economische analyse van de regio, de restricties en de analyse van de operationele factoren), die niet altijd sequentieel worden doorlopen. Verder worden enkele keuzefactoren nauwer toegelicht. Hier komen bijvoorbeeld het belang van de oorsprongs-bestemmingsvraag, de invloed en de aanwezigheid van de expediteurs, nachtvluchten en het belang van de hinterlandverbinding (weg, spoor) aan bod. Opvallend is dat verschillende luchtvaartmaatschappijen de aanwezigheid van expediteurs, het hinterlandvervoer via de weg alsook nachtvluchten telkens anders waarderen. Het belang van de hinterlandverbinding via de weg hangt bijvoorbeeld ervan af of de luchtvaartmaatschappij zelf wegvervoer organiseert of niet. Het belang van nachtvluchten alsook van de aanwezigheid van expediteurs hangt onder andere ervan af of luchtvaartmaatschappijen regionale luchthavens bedienen of grote luchthavens. Gezien de betekenis die enkele luchtvaartmaatschappijen aan de aanwezigheid van expediteurs op een luchthaven geven, lijkt het aan te raden om in verder onderzoek een beter zicht op de luchthavenkeuze van expediteurs te krijgen alsook de relatie tussen expediteurs en luchtvaartmaatschappijen te onderzoeken. Verder worden de verschillen in luchthavenkeuze tussen kleine vrachtmaatschappijen, combinatie carriers met uitgebreide activiteiten met vrachtoperaties alsook beperkte activiteiten met vrachtoperaties aangetoond.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift vervoerswetenschap. - Delft, 2003, currens
Publication
Delft : 2013
ISSN
1571-9227
Volume/pages
49:2(2013), p. 13-28
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.08.2013
Last edited 11.12.2015
To cite this reference