Publication
Title
Gezinsgerichte preventieve interventie in gezinnen met vroege adolescenten : welke ondersteuning vragen ouders?
Author
Abstract
Dit artikel betreft de implementatie en kwalitatieve evaluatie van het programma Families in Transition (FIT ), een gezinsgerichte interventie ter preventie van probleemgedragbij vroege adolescenten (11-14 jaar). De gezinnen die aan de interventie deelnamen, waren gezinnen met adolescenten die een verhoogd risico op de ontwikkeling van gedragsproblemen liepen. Dit blijkt uit het door de ouders gerapporteerde probleemgedrag van hun adolescent, hun perceptie van het gezinsfunctioneren, de door hen ervaren opvoedingsstress en hun sociodemografische achtergrond. De interviews afgenomen na afloop van de interventie (N=21) tonen aan dat het programma goeddeels aan de verwachtingen van de ouders beantwoordde. De resultaten wijzen er echter eveneens op dat voor gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen meer intensieve en op gedragsverandering gerichte interventies aangewezen zijn.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. - Leuven, 1982, currens
Publication
Leuven : 2006
ISSN
0771-9825
Volume/pages
31:3(2006), p. 130-140
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 17.09.2013
Last edited 02.09.2016