Publication
Title
Gedragsproblemen bij adolescenten : risicofactoren en beschermende factoren in gezinnen met vroege adolescenten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ernstige jeugddelinquentie : mythe of realiteit? Prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies / Eliaerts, C. [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress, 2006
ISBN
978-90-5487-397-6
Volume/pages
p. 53-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 17.09.2013
Last edited 02.09.2016