Publication
Title
Articulatie en concordantie tussen de nationale en de Europese ondernemingsraad : a matter of timing
Author
Language
Dutch
Source (book)
De omzetting van de Herschikkingsrichtlijn 2009/38 Europese Ondernemingsraden naar Belgisch recht / Groof, De, Sarah. - Brugge, 2012
Source (series)
Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht. - Brugge; 3
Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht ; 3
Publication
Brugge : Die Keure, 2012
ISBN
978-90-486-1367-0
Volume/pages
p. 65-81
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.09.2013
Last edited 12.01.2018
To cite this reference