Publication
Title
Piekdrinken op jonge leeftijd : gevolgen voor neurocognitieve functies en genderverschillen
Author
Abstract
achtergrond Piekdrinken komt vaak voor bij adolescenten en vormt een belangrijk maatschappelijk en medisch probleem. De laatste tien jaar is er een groeiend aantal onderzoeken over de gevolgen van piekdrinken voor het neurocognitief functioneren en over de genderspecificiteit hiervan. doel De evidentie voor een negatieve impact van piekdrinken op het neurocognitieve functioneren van adolescenten in kaart brengen en inventariseren of piekdrinken een verschillende impact heeft op de vrouwelijke en mannelijke hersenen. methode Literatuurstudie in PubMed en Web of Science. resultaten Er voldeden 19 studies aan de selectiecriteria, waarvan er 11 onderzoeken betroffen naar de binge x gender-interactie. conclusie Er zijn verschillende aanwijzingen dat piekdrinken een nadelig effect heeft op het neurocognitief functioneren bij adolescenten en jongvolwassenen, vooral qua executieve functies en het geheugen. Vrouwen lijken gevoeliger te zijn dan mannen qua effecten op ruimtelijk werkgeheugen en responsinhibitie.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2013
ISSN
0303-7339
Volume/pages
55:9(2013), p. 677-689
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.09.2013
Last edited 02.10.2015
To cite this reference