Publication
Title
Uit elkaar gaan : kenmerken van het echtscheidingsproces en het welzijn van ex-partners na de scheiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Scheiden in meervoud : over partners, kinderen en grootouders / Pasteels, I. [edit.]; Mortelmans, D. [edit.]; Bracke, P. [edit.]; Matthijs, K. [edit.]; Bavel, Van, J. [edit.]; Peer, Van, C. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2013
ISBN
978-90-334-9363-8
Volume/pages
p. 113-134
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Social significance and legal protection of private relationships.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 24.09.2013
Last edited 30.07.2015
To cite this reference