Title
Art. 20bis, 20ter en 20quater van de auteurswet van 30 juni 1994
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Mechelen :kluwer, [*]
Subject
Law
Source (book)
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Swennen, Henri [edit.]; e.a.
ISBN - Hoofdstuk
90-5583-130-1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle