Publication
Title
Art. 22bis van de auteurswet van 30 juni 1994
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Swennen, Henri [edit.]; e.a.
Publication
Mechelen : Kluwer, 2013
ISBN
90-5583-130-1
Volume/pages
p. 1-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 25.09.2013
Last edited 04.09.2018
To cite this reference