Publication
Title
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van bitumineuze reststoffen als bindmiddel in gebonden funderingslagen van de wegenbouw
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 26.09.2013
Last edited 02.09.2016