Publication
Title
Onderzoek naar het nuttig gebruik van bitumineuze reststoffen uit de dakdichtingssector in de asfaltwegenbouw
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Record
Identification
Creation 26.09.2013
Last edited 02.09.2016