Publication
Title
Onderzoek van bio-active poreuze polymeerstructuren op basis van nanovezels bekomen via electrospinning
Author
Language
Dutch
Publication
2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 27.09.2013
Last edited 02.09.2016