Publication
Title
Behandeling van zuiveringsslib van tankcleaning bedrijven met een combinatie van een thermofiele aërobe membraanreactor en chemische oxidatie : een pilootplant onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Technical report : departement industriële wetenschappen & technologie. - Hoboken
Publication
Hoboken : 2005
ISSN
2032-0450
Volume/pages
9(2005), p. 1-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 27.09.2013
Last edited 12.07.2017