Publication
Title
Behandeling van zuiveringsslib van tankcleaning bedrijven met een combinatie van een thermofiele aërobe membraanreactor en chemische oxidatie : een pilootplant onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Technical report IWT
Publication
2005
Volume/pages
9(2005), p. 1-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 27.09.2013
Last edited 02.09.2016